Trần Phạm Khánh Ngọc
Nông dân
43 Dự án
0 Bài đăng
2 Khóa học

Giới thiệu bản thân

🙋 Hi! Chắc cậu cũng đang học tại Teky.

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 155,320 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

  • logo

Thành tích đạt được

  • Bé làm Game
    • logo
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten