Trần Phương Nghi
Nông dân
16 Dự án
0 Bài đăng
2 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

 • Bạn có 62,600 thóc

Giải thưởng

  Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

 • logo

Thành tích đạt được

 • [Online] Siêu nhân Lập trình Game 3D với Roblox
 • Siêu nhân làm Game
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
project
project
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten