avatar

Đoàn Chính Liêm

4
Giới thiệu
Thông tin

Học sinh trường Chưa cập nhật

Đang sống tại Chưa cập nhật

Học tập

58 sản phẩm

Đang xếp hạng 4 và đang có 7,720 sao

Chứng chỉ - Chứng nhận

Thành tích đạt được trong quá trình học tại TEKY

Huy hiệu đạt được
Huy hiệu cho khoá “Khám phá Robotics”
  • medal
  • medal
  • medal
  • medal
  • medal
  • medal