Nguyễn Xuân Thắng
Nông dân
44 Dự án
2 Bài đăng
3 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 225,600 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

  • logo

Thành tích đạt được

  • Siêu nhân Lập trình Web
    • logo
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten