Thân Minh Đức
Nông dân
30 Dự án
0 Bài đăng
4 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 75,920 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

  • logo

Thành tích đạt được

  • Bé làm Game
    • logo
    • logo
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten
project
codekitten