Nhóm Mê công nghệ

  • 241 bài viết
  • 3 chủ đề
đi học tự dặn lòng là cố lên sắp cuối tuần rồi, sắp được đi chơi gòi, xong cái cuối tuần ba, mẹ bắt ở nhà hic
Nguyễn Hải Anh

khổ thật sự

Trả lời 53d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Ngọc Linh

bùn à nha

Trả lời 53d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dâu Tây

rầu luôn

Trả lời 54d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tuấn Tiền Tỷ

khók :(

Trả lời 54d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Tuấn Nghĩa

hehe

Trả lời 55d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

ai đi đá banh xả stress sau những ngày học mệt mỏi không
Hà Phi Anh

đi ngủ là xả được nha

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Tuấn Vũ

ở nhà ngủ thôi

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Vũ Linh Giang

nâu nâu

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Hiền Như

khumm

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phạm Huyền Trang

tớ đi

Trả lời 81d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

hôm qua đi đá banh mà trời mưa lớn quá làm hại bùm kèo luôn hic
Trần Sỹ Phú

hix

Trả lời 73d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Huy Mullet

lên kèo khác vậy

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nga Ngớ Ngẫn

Sao mà tệ quák

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Bùi Minh Đức

cậu bùng á

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Vũ Hoàng Anh

:)))

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thứ 7 rùi mọi người ơiiiii. Nghỉ học giải trí thôi tới thời Bình Nguyên Vô tận lên ngôi 
Hà Phi Anh

????????

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Tuấn Vũ

;)))))))))

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Vũ Linh Giang

=))

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Hiền Như

ahhaha

Trả lời 80d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phạm Huyền Trang

hahahha

Trả lời 81d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

#Game hay nên thử

Lại sắp thi giữa kỳ rồi mà chưa học gì cả, thiệt là ngán các cậu à. Có ai như mình kh ????
Trần Sỹ Phú

cố lên

Trả lời 50d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Minh Vũ

b đi thi lại toàn 10 điểm ý chứu

Trả lời 51d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Lê Bảo Hân

những b điểm cao thường bảo chưa học đó

Trả lời 51d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Hoàng Sơn

học để sánh vai với các cường quốc năm châu chứ

Trả lời 51d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Huỳnh Sona

học và thi học và thiii

Trả lời 51d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận